Upside-Down Magic

Upside-Down Magic (2020)

N/A Âu Mỹ Canada 2020 1 Tập

Nội dung phim

Những người bạn tốt nhất Elinor "Nory" Boxwood-Horace và Reina Carvajal Khám phá họ có sức mạnh ma thuật: Nory có thể biến thành động vật và Reina có thể kiểm soát lửa. Họ đăng ký tại Sage Academy, một trường ma thuật uy tín.

Bình Luận Facebook

  • Upside-Down Magic

  • Top phim bộ