The Silent Twins

The Silent Twins (2022)

N/A Anh Ba lan Âu Mỹ 2022 1 Tập

Nội dung phim

Cảm thấy bị cô lập khỏi cộng đồng không được chào đón đó, June và Jennifer Gibbons hướng nội và từ chối giao tiếp với mọi người trừ nhau, rút lui vào thế giới tưởng tượng của riêng họ với cảm hứng nghệ thuật và những khao khát tuổi mới lớn.

Bình Luận Facebook

  • The Silent Twins

  • Top phim bộ