Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây Hạ

The Dragon Tomb: Ancient Legend (2021)

N/A Trung Quốc 2021 1 Tập

Nội dung phim

Bốn đào kép "Sinh Đán Tịnh Sửu" do Lưu Cẩm Châu cầm đầu, vì cứu ân sư Viên Chấn mất tích mà không thể không bước vào hành trình thám mộ tìm người vô cùng nguy hiểm.

Bình Luận Facebook

Top phim bộ