Đại chiến người và thần

Record of Ragnarok (2021)

N/A Nhật Bản 2021 12 Tập

Nội dung phim

Trước khi xóa sổ loài người khỏi thế giới, các vị thần cho họ cơ hội cuối cùng để chứng minh họ đáng được sống. Đã đến lúc Đại chiến người và thần bắt đầu!

Bình Luận Facebook

Top phim bộ