Caught in the Web

Caught in the Web (2012)

N/A Trung Quốc Đài Loan 2012 1 Tập

Nội dung phim

Câu chuyện về ba người phụ nữ có thế giới xung đột - một bài bình luận xã hội về xã hội 'âm thanh' mà chúng ta đang trở thành, nơi nhận thức trở thành hiện thực và phán đoán dựa trên sự thật hạn chế nhanh chóng lan truyền, bất kể sự thật hay thiệt hại mà họ có thể gây ra.

Bình Luận Facebook

  • Caught in the Web

  • Top phim lẻ
    Top phim bộ